System Rozliczania Tytułów Wykonawczych Taxi+ jest narzędziem przeznaczonym do kompleksowej obsługi organów egzekucyjnych realizujących zadania wynikające z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Aplikacja przeznaczona jest na platformę Windows i bazuje na technologii, od lat rozwijanego przez naszą firmę Systemu Bizon. System Taxi+ wyposażony został w ergonomiczny, dedykowany dla potrzeb aplikacji interfejs użytkownika umożliwiający szybką obsługę programu.

TaxiMain

Funkcje oprogramowania

 • Ewidencjonowanie tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych.
 • Import danych z programów wystawiających tytuły wykonawcze.
 • Obsługa zbiegów egzekucji.
 • Obsługa wszystkich czynności egzekucyjnych.
 • Obsługa przydziałów służb, również w postaci elektronicznej, we współpracy z pracującym na palmtopach programem Kalkulator Windykacyjny.
 • Obsługa prowizji.
 • Obsługa korespondencji prowadzonej w toku postępowania egzekucyjnego.
 • Współpraca z usługą Ognivo.
 • Opcjonalna współpraca z lokalnymi systemami obiegu dokumentów lub bezpośrednio z platformą ePUAP.
 • Wbudowany edytor Pisz i Drukuj umożliwiający dodanie do każdej czynności własnego pisma oraz załączenie dowolnych plików.
 • Ewidencjonowanie dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt, obejmujące między innymi ich automatyczne numerowanie.
 • Elastyczny mechanizm konfiguracji i generowania wydruków, obejmujący korespondencję seryjną, wydruk formularzy, kopert, zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz zapis danych w postaci plików dyskowych w formacie PDF, RFT, XML, TXT itd.
 • Wydruki wpłat gotówkowych i przelewów umożliwiające przekazywanie wyegzekwowanych należności wierzycielom, połączone z eksportem danych do systemów bankowości elektronicznej.
 • Ergonomiczny interfejs użytkownika umożliwiający szybką obsługę programu bez konieczności posługiwania się myszką.
 • Wbudowana obsługa dziennika zdarzeń, kopii zapasowej możliwej do wykonania on-line, harmonogramu zadań, sesji, użytkowników oraz konsola SQL.
 • Wbudowany wizualny edytor raportów umożliwiający przygotowanie i wykonanie każdego sprawozdania.

Oferta

System Taxi+ oferowany jest w wersji sieciowej na określoną liczbę stanowisk. Rozważając zakup proszę zapoznać się także z Kalkulatorem Windykacyjnym stanowiącym jego opcjonalne rozszerzenie funkcjonalne.

Wszystkich zainteresowanych szczegółową oferto prosimy o kontakt.