Kalkulator Poborcy jest programem przeznaczonym dla kalkulatorów graficznych TI-83/84 marki Texas Instruments. Umożliwia on naliczanie kosztów egzekucyjnych oraz odsetek za zwłokę. Wbudowane w program algorytmy opracowane zostały zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym, Ordynacji Podatkowej i Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz operacji ogólnych przeznaczonych dla szerokiego grona użytkowników program wyposażony jest w specjalistyczne operacje przeznaczone dla poborców i egzekutorów.

Funkcje oprogramowania

 • Naliczanie odsetek:
  • podatkowych
  • połowa odsetek podatkowych 4
  • ustawowych
 • Naliczanie kosztów egzekucyjnych:
  • opłaty manipulacyjnej
  • opcjonalne naliczanie opłaty manipulacyjnej od kwoty odsetek nie przekraczającej ustalonego minimum trybie zgodności z systemem EgaPoltax 5
  • kosztów pobrania
 • Proporcjonalny podział kwoty na poszczególne składniki należności:
  • koszty egzekucyjne
  • koszty upomnienia
  • kwotę główną
  • odsetki
 • Pełna obsługa pobrania przez poborcę:
  • pobranie całkowite
  • pobranie częściowe - przeliczanie od kwot należności na tytule
  • pobranie częściowe - przeliczanie od kwoty otrzymanej "na rękę"
  • naliczanie i potrącanie opłaty komorniczej
 • Podział wyegzekwowanej kwoty w zależności od wyboru typu wierzyciela:
  • na należności przekazywane do wierzyciela
  • na należności przekazywane na rzecz organu egzekucyjnego
 • Pełna gama parametrów konfiguracyjnych dostępnych do samodzielnej modyfikacji
  • tabele odsetek za zwłokę
   • od należności podatkowych począwszy od 1 stycznia 1990 roku
   • ustawowe począwszy od 15 sierpnia 1992 roku
  • stawki kosztów egzekucyjnych
  • zaokrąglania odsetek
  • odsetki minimalne dla należności budżetowych
  • zaokrąglanie składników kosztów
  • opcjonalne ustawienie trybu zgodności z  systemem EgaPoltax 4
 • Mechanizm wyboru sposobu zaokrąglania dla każdej operacji bez konieczności zmiany parametrów konfiguracyjnych 5
 • Mechanizm wyboru obsługi minimalnej kwoty odsetek dla każdej operacji bez konieczności zmiany parametrów konfiguracyjnych 5
 • Mechanizm zerowania ustawień programu (przywracanie ustawień domyślnych) umożliwiający dodatkowo automatyczne włączenie trybu zgodności z systemem EgaPoltax 5
 • Nowy mechanizm zarządzania pamięcią podwajający ilość miejsca dostępnego dla nowych pozycji tabel odsetkowych 6
 • Prostota obsługi.

x numer wersji w której wprowadzono funkcji

Galeria

Oferta

Program Kalkulator Poborcy jest dostępny w naszej stałej ofercie jako samodzielny produkt, aktualizacja lub w pakiecie z kalkulatorem graficznym TI 84 Plus. Rozważając zakup proszę zapoznać się wcześniej z Kalkulatorem Windykacyjnym, który jest jest w naszej linii produktowej następcą Kalkulatora Poborcy. 

Wszystkich zainteresowanych szczegółową ofertą prosimy o kontakt.