System Zarządzania Informacją Bizon jest zespołem aplikacji przeznaczonych do kompleksowego zarządzania wszelkiego rodzaju danymi. Składa się on z programów Bizon Klient i Bizon Serwer oraz modułów funkcjonalnych. Zależnie od potrzeb może on pracować w trybie personalnym wykorzystującym tylko program Bizon Klient lub w trybie grupowym wykorzystującym zarówno program Bizon Klient jak i Bizon Serwer. System pracujący w trybie personalnym, przechowuje wszystkie dane w lokalnych zasobach komputera, na którym został uruchomiony i nie umożliwia ich współdzielenia w sieci. Tryb grupowy umożliwia współdzielenie danych firmowych w sieci.

BizonHelp

Funkcje oprogramowania

Funkcjonalność systemu zależy od zainstalowanych w jego środowisku modułów. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisach projektów realizowanych na platformie Systemu Bizon. Poniższej wyszczególniono wyłącznie kluczowe funkcje, wspólne dla większości projektów.

Otwarta architektura

Otwarta architektura umożliwia pełne dostosowanie funkcjonalności systemu do potrzeb użytkownika. System można uruchomić w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej, a co najważniejsze, dobrać jego moduły funkcjonalne do potrzeb konkretnej instalacji.

Wydajna baza danych

Gromadzone w systemie informacje przechowywane są standardwo w wydajnej bazie danych wykorzystującej motor ElavateDB zgodny ze standardem SQL 2003. Użytkownicy systemu mogą komunikować się z bazą danych nie tylko za pośrednictwem zaprojektowanych w modułach funkcjonalnych formatek ekranowych mogą oni także wykorzystać do tego potęgę języka SQL. Jest to szczególnie ważne dla administratorów, gdyż daje im pełną kontrolę nad bazą danych.

BizonSQL

Wbudowany mechanizm raportowania

System wyposażony został w wewnętrzny mechanizm raportowania, umożliwiający agregowanie wszelkich zgromadzonych w bazie informacji. Umożliwia on nie tylko wykonywanie raportów predefiniowanych w modułach funkcjonalnych, ale także przygotowywania własnych raportów.  Wielką zaletą mechanizmu raportującego jest możliwość zapisania danych wynikowych w wielu używanych powszechnie formatach: TXT, HTML, Excel, PDF itd.

BizonReport

Przyjazny interfejs użytkownika

Zaprojektowany w systemie interfejs użytkownika cechuje przede wszystkim funkcjonalność i prostota obsługi. Staramy się, aby wszelkie elementy interfejsu, miały w miarę możliwości zbliżoną szatę graficzną i logikę funkcjonowania. Umożliwia to zminimalizowanie nakładów na wdrożenie systemu, bądź jego kolejnych modułów i skoncentrowanie się w trakcie szkoleń wyłącznie na aspektach merytorycznych.

BizonKalWinTyt

Wymagania systemowe

Bizon Serwer oraz Bizon Klient i jego moduły funkcjonalne są programami przeznaczonymi do pracy w środowisku Windows Vista / Windows Server 2008 lub nowszym i mogą funkcjonować na sprzęcie spełniającym minimalne wymagania wybranego systemu operacyjnego.

Wymagania dla hosta pełniącego funkcje serwera

Optymalna konfiguracja komputera przeznaczonego do uruchamiania programu Bizon Serwer zależna jest od ilości korzystających z niego równocześnie użytkowników, wielkości bazy danych oraz generowanego transferu. Bizon Serwer powinien pracować jako usługa na hoście wyposażonym w architekturę serwerową oraz przeznaczony do jej obsługi system operacyjny. W przypadku małych instalacji (do 10 stanowisk) rolę hosta może pełnić dowolny komputer wyposażony w system Windows Vista lub nowszy. Klienci podłączający się do Serwera Bizon nie muszą posiadać kont ani logować się bezpośrednio do hosta na którym jest on zainstalowany.

Wymagania dla stacji roboczych

Optymalna konfiguracja komputera przeznaczonego do uruchamiania programu Bizon Klient zależna jest głównie od zainstalowanych i obsługiwanych przez jego użytkownika modułów funkcjonalnych oraz wykorzystania aplikacji dodatkowych. Obsługa osadzanych w bazie danych Systemu Bizon  informacji, których obróbką zajmują się aplikacje zewnętrzne takie jak MS Word, MS Excel, Adobe Reader itp. pociąga za sobą konieczność spełnienia dodatkowo stawianych przez nie wymagań. Bizon Klient może być zainstalowany i uruchamiany z wolumenu sieciowego, gdyż nie wymaga on instalacji na poszczególnych stanowiskach.

Projekty

Charakterystyki wybranych projektów realizowanych na platformie Systemu Bizon.

Moduł KalWin

Projekt realizowany na potrzeby użytkowników naszego programu mobilnego o nazwie Kalkulator Windykacyjny.

Moduł Taxi+

Samodzielny modułu funkcjonalny przeznaczony do kompleksowej obsługi organów egzekucji administracyjnej. Projekt znany jest na rynku pod nazwą handlową: System Rozliczania Tytułów Wykonawczych Taxi+.

Oferta

System Bizon oferowany jest w pakiecie wraz z opracowanym na indywidualne zamówienie modułem.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowo ofertą prosimy o kontakt.