W kwietniu 2004 roku siedziba firmy Rewucki została przeniesiona z Olsztyna do Łodzi.

Dnia 31 grudnia 2003 roku spółka Simplex s.c. zajmująca się dystrybucją i serwisem produktów firmy Rewucki, zakończyła swoją działalność. Począwszy od 1 stycznia 2004 roku wszelkie zagadnienia związane z dystrybucją oraz serwisem naszych produktów są realizowane bezpośrednio przez firmę Rewucki. Zgodnie z postanowieniem wspólników Simplex s.c. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Simplex s.c. przejmuje firma Rewucki.