Na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniającej ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych 46 gmin wymienionych w załączniku do ustawy przejęło kompetencje organów egzekucyjnych w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania. Ustawa ta weszła w życie w dniu 1 stycznia 1997 r. i od tego czasu wdrożyliśmy i nieustannie serwisujemy nasze narzędzia wspomagające prowadzenie egzekucji administracyjnej w następujących miastach (porządek alfabetyczny): 

Białystok, Bielsko-BiałaBytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa GórniczaGorzów Wielkopolski, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, KatowiceKielce, Koszalin, Lublin, Łódź, Mysłowice, Olsztyn, PłockRadom, Rybnik, SopotSosnowiec, Świętochłowice, Tarnów, Tychy, Wałbrzych, Wrocław, Zabrze.