bizonlogo

System Zarządzania Informacją Bizon

Zespół aplikacji przeznaczonych do kompleksowego zarządzania wszelkiego rodzaju danymi.

   
 taxilogo

System Taxi+

Narzędzie przeznaczone do kompleksowej obsługi organów egzekucyjnych. 

   
 pidlogo

Edytor PiD

Wbudowany jest w System Bizon, a ponadto dostępny jest bezpłatnie w postaci samodzielnego programu. 

   
 kalwinlogo

Kalkulator Windykacyjny

Pracuje na komputerach kieszonkowych, wspomaga egzekucję administracyjną wszelkiego rodzaju należności pieniężnych w terenie. 

   
 palmlogo

Polonizacja Palm OS

to autorski produkt naszej firmy tłumaczący system operacyjny Palm OS oraz wybrane aplikacje użytkowe, na język polski.

   
 kalpoblogo

Kalkulator Poborcy

Jest programem przeznaczonym dla kalkulatorów graficznych TI-83/84 marki Texas Instruments. Umożliwia on naliczanie kosztów egzekucyjnych oraz odsetek za zwłokę.

 

bizonlogo  taxilogo 
kalwinlogo  pidlogo 
palmlogo  kalpoblogo